Η ποικιλία στα μεγέθη – συσκευασίες είναι μεγαλύτερη.

σχημα τελους (2)